top of page

ArErE sajjana paripAla (lng) - Lyrics

ArErE sajjana paripAla (lng)

raagam: pADi


Aa:S R1 M1 P N3 S Av: S N3 P D1 P M1 R1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE sajjana paripAla vENugOpAlurErE antara gAndhAra kAkali svara itara shuddha ArOha ga dha varjita avarOha ga varja vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta mAyAmALava mEla janita pADi rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page