top of page

ArE shrInivAsa mandahAsa (lng) - Lyrics

ArE shrInivAsa mandahAsa (lng)

raagam: bhujangini


Aa:S R1 G3 M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 G3 R1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArE shrInivAsa mandahAsa vijayurErE antara gAndhAra catuh shruti dhaivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha pa varja vakra avarOha pa varjita sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta cakravAka mEla janita bhujangini rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

댓글


bottom of page