top of page

ArE janaranjana niranjana (lng) - Lyrics

ArE janaranjana niranjana (lng)

raagam: bhAnumanjari


Aa:S R3 G3 M1 P N2 S Av: S N2 P M1 R3 G3 R3 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArE janaranjana niranjana ripubhanjana mrdubhASaNa varadurErE Satshruti riSabha antara gAndhAra catuhshruti dhaivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha dha varjita avarOha dha varja vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta vAgadhIshvari mEla janita bhAnumanjari rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentários


bottom of page