top of page

arasE perumai - Lyrics

arasE perumai

raagam: shubhapantuvarALi


Aa:S R1 G2 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G2 R1 S

taaLam: Adi Composer: M.Arunachalam Language:

pallavi

arasE perumai aNNAmalaiyE avaniyilE unakkiNai ilaiyE

anupallavi

urai sheyyaDiyArkk-udavum shivanaruL uNmayinArp-palavUzhigaL vAzhgavE

caraNam 1 ayyA ninadu tiruk-kaiyAl sheiyarangaL aLavilaiyE tirumagaL taru nalangaL eidAdanavuLavO nin kIrti enrum nilai perum iduvE nErtti caraNam 2 unnai aDuttavar vAzhndiDa sheivAi unadu paghaivar mighat-tAzhndiDa sheivAi ponni nagar vaNikar kulamudal maNiyE pulavar shol mAlai punainda kaNmaNiyE caraNam 3 peTrAl unaip-peTravar pOrpperavum pirandAl unaippOl piraviyil uravum maTrAr tavam purindAr ariyOmE manamozhiyAl unai vAzhttiDuvOmE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page