top of page

ArarivuDaiyAr - Lyrics

ArarivuDaiyAr

raagam: behAg


29 dhIra shankarAbharaNam janya A: S R2 M1 P N3 S Av: S N3 D2 P M1 P G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: G.S. Raghuveeran Language: Tamil

pallavi

ARaRivutaiyAR anaithilum kANpaR aNtamniRainthu sakthiyinai