top of page

aramilA ati - Lyrics

aramilA ati

raagam: pUrvikalyANi


Aa:S R1 G3 M2 P D2 P S Av: S N3 D2 P M2 G3 R1 S

taaLam: pUrvikalyANi. Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

aramilA ati. rAgA: pUrvikalyANi. angatALA. Arunagirinathar.

1: aramilA ati bAdhaka vanjat tozhilAlE aDiyanEn melivAghi manam shaTriLaiyAdE caraNam 2 tiral kulAviya sEvaDi vandittu aruL kUDa dinamumE migha vAzhvurum inbait-taruvAyE caraNam 3 viral nisAcarar sEnaigaL anjap-porum vElA vimala mAtabirAmi tarum sheip-pudalvOnE caraNam 4 maravar vANudal vEDai koLum por bhuja vIrA mayilai mA nagar mEviya kandap-perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page