top of page

anniyu naDagavE nEnE - Lyrics

anniyu naDagavE nEnE

raagam: gujjari,rAgamAlikA

taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya Language:

pallavi

anniyu naDagavE nEnE marraciti navi hari nIkE telisinavi manninci nAkIjanma mosagitivi marmagADu manmathu DokaDu