top of page

annaiyE shivakAmiyE - Lyrics

annaiyE shivakAmiyE

raagam: varamu


Aa:S G2 M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 G2 S

taaLam: Adi Composer: Kamala Kothandaraman & Sulochana Rajendran. Language:

pallavi

annaiyE shivakAmiyEAnanda tANDaviyE akhila lOkam anaittum ANDauLum dEviyE

anupallavi

shrI jagadambikaiyE shrI lalitAmbikaiyE dEvAdi dEvar pOTrum shrI rAjarAjEshvariyE

caraNam anbuDan tuyar tIrkkum arputa brhannAyakiyE hAlAhAla viSam uNDa nIlakaNThan pattiniyE shIpura nAyakiyE shrI cakravAsiniyE kamalamukha kAntiyE kAruNya vAhiniyE

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page