top of page

andO manamE - Lyrics

andO manamE

raagam: kalyANi


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: t/trupuTa Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

andO manamE. rAgA: kalyANi. t/trupuTa tALA. Arunagirinathar..

1: andO manamE namadAkkaiyai nambAdeyidAgita sUttiram ambOruhan ADiya pUTTidu inimEl nAm caraNam 2 anjAdamaiyA giriyAk-kaiyai panjADiya vElavan Arkkiya langAkuvam vA inidAkkaiyai ozhiyAmal caraNam 3 vandOm iduvE gati yATSiyum inda mayil vAhanar sITTidu vandALuvam nAm ena vIkkiya shiva nIrum caraNam 4 vandE veghu vAnamaiyAtkoLu vandAr mada mEdini mErkoLa maindA kumarA enu mAr bhuja maravAdE caraNam 5 dhim tOdhimi dhI tata mAttuDi tamtA tananA tana tAttana shem pUrikai bhErikai yArttezha maraiyOda caraNam 6 shen kADenavE varu mUrkharai jhankAra sikhAmaNi vErkkoDu sheNDADi mahA mayil mErkoLu murugOnE caraNam 7 indODidazh nAga mahAk-kaDal gangALam inArshaDai shUTTiya en tAdai sadhAshiva gOtran aruL bAlA caraNam 8 eN kUDaruLAl nauvi nOkkiyai nan pU-maNam Evi shirAppaLi enbAr mana mEdini nOkkiya perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page