top of page

ANDavanip-paNindEn (kaNNigaL) - Lyrics

ANDavanip-paNindEn (kaNNigaL)

raagam: mAND/rAgamAlikA

taaLam: Adi Composer: Anayampatti AadisEsha Aiyyar Language:

caraNam 1 ANDavanaip-paNindEn avanaDi kIzh amarndEn arindadai sholvEn ammA murugan tANDavan gurunAthan tanittirundAn murugan nINDa mAl maruganammA caraNam 2 sanakAdi munivarukku sahaja nilai kATTi shankaran tan mOnam shonnAn murugan manam kalangum mAndarukku malaiyinil vazhi kATTi manam kuLira sheidAnammA caraNam 3 ADalum illai angE pADalum illai paraman ADalaDiyin kIzh amarndAn ingE ADaluNDu paNiyap-pADal uNDu murugan ATTuginrAn kumaran caraNam 4 tandaikku ten kATSi tanaiyarkku mEl kATSi inda vidak-kATSi kaNDEn ingE sondamuDan paNindavarkkOr sUkSmattin kATSi antarmukhak-kATSi ammA caraNam 5 vAnulagam viDuttAn vaLLiyaik-kai piDittAn vAzhvaLikka vandAnammA murugan] dAnam tavam kaDandAr tan mana n