top of page

anAtha prithvi - Lyrics

anAtha prithvi

raagam: nATakuranji


Aa:S R2 G3 M1 N2 D2 N2 P D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 G3 M1 P M1 G3 R2 S

taaLam: anga Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

anAtha prithvip-pAsha nighaLamum mAmAya iruLumaTrEgi bhavamena AkAsha pArama cidjyOti paraiyai aDainduLAmE

caraNam 1 ArArin adhikam agrAyam anudinam yOgIshAr evarum eTTAda paraduriyAtItam akaLam eppOdum udAyam ananta mOham caraNam 2 vAnAdi sakala vistAra vibha varam lOkAdi muDivu meippOda malarAyan mAlIshar enum avarkkEdu vipulam ashankaiyAl nIL caraNam 3 mALAd-anihsham uTrAya dhariya nirAtAra mulaivil sadjyOti nirupamum ArAda sukha veLat-tANu uDan inidenru shErvEn caraNam 4 nAnA vidha karuvi sEnai vaghai vaghai shUzh pOdu prabala sUrAr koDuneDu nAvAi shel kaDal aDaittEri nilaimaiylankai shAya caraNam 5 nAlAru maNi muDip-pAvi tanaiyaDu sIrAman marugamaikkAvil parimaLa nAvIsu vAyaliyakkIsAr kumara kaDamba vElA caraNam 6 kAnALumeyinar nAr jAti vaLAr kuramAnODu magizh kAruttAghi maruDAru kAdADum unadughat-bANam enaduDai nenj pAidal caraNam 7 kANAdu mamatai viTTAvi uyavaruL pArAi enurai veghup-prIti iLaiyava kAvEri vaDa kArai sAmi malai urai tambirAnE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page