top of page

amaivuTraDaiya - Lyrics

amaivuTraDaiya

raagam: kApi


Aa:S R2 M1 P N3 S Av: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

amaivuTraDaiya. rAgA: kApi. (tisra nadai) Adi tALA. Arunagirinathar.

1: amaivuTraDaiya pashiyuTravarukku amudai pagirtark-kishaiyAdE caraNam 2 aDaiyap-poruL kaik-kiLamaik-kenavait-taruL tappi madat-tayarAdE caraNam 3 tamar shuTri azhap-pArai koTTiyiDa saman-etTTuyiraik-koDu pOghum caraNam 4 sharirattinai nirkkum enak-kArudit-taLar utrozhiya kadavEnO caraNam 5 imayattu mayir oru pakkam aLittavaruk-kisaiyap-pughalvOnE caraNam 6 iraNattinil etruvarai kazhuguk-kiraiyiTTiDu vikrama vElA caraNam 7 samaya silukitTTavarai tavarit-tavam utra AruL pugha nADum caraNam 8 caTu padma mukha guha pukka ghanat-taNiyir kumAra perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page