top of page

alpA api vAgvrttiriyam - Lyrics

alpA api vAgvrttiriyam

raagam: kEdAra


29 dheera shankaraabharaNam janya Aa:S M1 G3 M1 P N3 S Av: S N3 P M1 G3 R2 S

taaLam: rUpaka Composer: Ambi Shastri Language:

pallavi

alpA api vAgvrttiriyam madIyA

anupallavi