top of page

AkhilANDEshvari pAlayamAm - Lyrics

AkhilANDEshvari pAlayamAm

raagam: mOhana


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: KaDaloor Subramaniam Language:

pallavi

akhilANDEshvari pAlayamAm shrI

anupallavi

sakala lOka nAyaki sAmbavi shankari sadA jambukEshvara vAma bhAga nilayE

caraNam kAma kalAdhari kAmEshvari shrI kArtikEya janani kamalAsini shiva kuncitapAda mahEshvari shrI lalitE parama krpAkari panca dashAkSari pATalIsha priya nAyaki shrI gauri krpAkari sadAshiva manOhari

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page