top of page

AkhilANDEshvari pAlayamAm - Lyrics

AkhilANDEshvari pAlayamAm

raagam: mOhana


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: KaDaloor Subramaniam Language:

pallavi

akhilANDEshvari pAlayamAm shrI

anupallavi

sakala lOka nAyaki sAmbavi shankari sadA jambukEshvara vAma bhAga nilayE

caraNam kAma kalAdhari kAmEshvari shrI kArtikEya janani kamalAsini shiva kuncitapAda mahEshvari shrI lalitE parama krpAkari panca dashAkSari pATalIsha priya nAyaki shrI gauri krpAkari sadAshiva manOhari

5 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentários


bottom of page