top of page

Adi gaNapatiyai vaNangiDuvOm - Lyrics

Adi gaNapatiyai vaNangiDuvOm

raagam: bilahari


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Kamala Kothandaraman & Sulochana Rajendran. Language:

pallavi

Adi gaNapatiyai vaNangiDuvOm nAm Atma jnAnam tanai aDaindiDuvOm

anupallavi

pAdi mati aNi paraman manindanin pAda kamalam tanil sharaN aDaindiDuvOm

caraNam annai tandaiyarai anbuDan valam vandu malaraDi nOhAmal mAngkani peTravanai appamOD-aval pori iniya mOdakamum ETru Anandam aDaindu Ashi aLippavanai

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page