top of page

AdALigaL puri - Lyrics

AdALigaL puri

raagam: khamAs


Aa:S M1 G3 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: c/tripuTa Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

AdALigaL puri. rAgA: khamAs. c/tripuTa tALA. Arunagirinathar.

1: AdALigaL puri kOlAhala vizhiyAlE amudenu mozhiyAlE caraNam 2 Azh sIriLa naghaiyAlE tuDiyiDaiyAlE maNamali kuzhalAlE caraNam 3 shUdAriLa mulaiyAlE azhagiya tODAriru kuzhai adanAlE caraNam 4 shOrAmayal taru mAnAruviraDar shUzhA vaghaiyaruL purivAyE caraNam 5 pOdAriru kazhal shUzhAdadu tozhil pUNAdedirura madiyAdE caraNam 6 pOrADiya ati shUrA poru poru pOghAdena aDu tiralOnE caraNam 7 vEdAvuDaneDu mAlAnavan ariyAdAruLiya kumarEshA caraNam 8 vIrApuri varu kOvE pazhaniyuL vElA imaiyavar perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page