top of page

AcAra vInan - Lyrics

AcAra vInan

raagam: hamsavinOdini


Aa:S R2 G3 M1 D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: hamsavinOdini. Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

AcAra vInan. rAgA: hamsavinOdini. angatALA. Arunagirinathar.

1: AcAra vInan arivili kOpAparAdhi avaguNan AghAda nIcan anucitan viparItan caraNam 2 AsA vicAra veghuvidha mOhA carIta paravasan AkAsha nIrmaNa nalvaLi urumAri caraNam 3 mAshAna nAl eN vaghai tanai nI nAnenAda arivuLam vAyAda pAvi ivan ena ninaiyAmal caraNam 4 mAtA pitAvin aruNalam ArAmakAril enai ini mA jnAna bOdham aruL sheya ninaivAyE caraNam 5 vIsAla vElai suvariDa mA sUrar mArbu toLai paDa vEtALa rAsi pashi keDa arai kUri caraNam 6 mEgAra vAram ena adhir pOryAdu tAnar emapura mIdEra vEl koDamar sheyum iLaiyOnE caraNam 7 kUshAdu vEDan umizhtaru nIrADi UnuNenu murai kUrA manIya avanughar taru shEDam caraNam 8 kOdAm enAmal amudu shei vEdAgamAdi mudal tarukOlOka nAtha kura maghaL perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page