top of page

venkaTagiri vihAram sadA - Lyrics

venkaTagiri vihAram sadA


Aa:S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S

taaLam: Adi Composer: B.Ramamoorthy Rao. Language:

pallavi

venkaTagiri vihAram sadA bhajE sankaTa haraNa kaliyuga pratyakSa rUpam

anupallavi

kalikaluSa dUram bhaktadharam durlabha pratyakSa tirupati nivAsam

caraNam nityOthsava priyam satya prasannam bhU varAha sannutha shESAcala vAsam Adi shESa shayanam adyanta rahitam sakala veda sara panca pANDava priya shrI krSNa dAsa arcita padam ?

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page