top of page

vAtam pittam - Lyrics

vAtam pittam

raagam: hamsAnandi


Aa:S R1 G3 M2 D2 N3 S Av: S N3 D2 M2 G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

vAtam pittam. rAgA: hamsAnandi. Adi tALA. Arunagirinathar.

1: vAtam pittam iDa vayirILaigaL shItam parccani shuLai mahOdara mAsangaL peru mUla vyAdigaL kuLir kAsam caraNam 2 mArum kakkalODE sila nOi piNiyODum tatva kArar toNUraruvArum shuTrinil vAzh satikArargaL veghu mOhar caraNam 3 shUzhdun citrakapAyai muvAshai koDEdum shTruNarAmalE mAyai shei sOram poikkuDilE sukhamAm ena idin mEvit- caraNam 4 tUsin porccaramODu kulAi ulagEzhum pirppaDa OdiDu mUDhanai tUvam shuttaDiyAr aDi sEra ninaruL tArAi caraNam 5 dhI tandhimi dhItaka tOdhimi DUDuN DuTTuDu DUDuDU DUDuDu cE cE cekkeNa tOtaka dhIkuTavena bhEri caraNam 6 shEDan sokkiDa vElai kaTAkamelAm anjuTriDa vEya surAr giri tIvum poTTezha vEyanal vEl viDu mayil vIrA caraNam 7 vEdan por shira mIdu kaDavinalIshan sadguru vAyavar kAdinil mEvum paTrilar pEraruLOdiya murugOnE caraNam 8 vESam kaTTi pinEghi mahA vaLImAlin pitturavAghi viNOr paNi vIram koTTa pazhanApuri mEviya perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page