top of page

vArArO vandu - Lyrics

vArArO vandu

raagam: tODi


Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi Composer: Ghanam Krishna Aiyyar Language:

pallavi

vArArO vandu muttam tArArO avarippO nErArO ennai mighak-kOrArO durai ingE

anupallavi

pArALum shOlai shUzhuDaiyAr pALaiyam tanilE pArthibarAga engum kIrtipar AghavE nArAyaNa bhajanai pArAyaNamE sheyyum nAthan kaccik-kalyANa ranga maharAjarum

caraNam 1 paruva vayadil ennai maruva vandAl avarkkup-phalan uNDagumenru pAngiyE shollaDi urugudE avarai ninaittu ninaittu uLLapaDiyE oru vaghaiyAi varugudE en sheivEnaDi mArbinil mAran kaNaiyum vandu tuLaikkudaDi murugArkuzhalai toDarndu toDarndu vaNDugaL moikkudaDi pAlanamum kaikkudaDi durai ingE caraNam 2 mAmayil naTanam sheyyum mAnkuyilum kUvudE manjamIdinil varavum mAlai nErattil tAmadam sheidAl viraham talaikkERudE matiyum tazhal pOlE tUvudE en Avi shOrudE bhU mAnE vazhi shollaDi pAri nilap-purandaran pOl enakkup-puruSanuNDO kAma rasavalli enrum kaNNE kaNmaNI enrum karkkaNDa tarattai shuvaittu maNDalAdhiparumingE caraNam 3 kANudE eppOdaikkum irunda viDam ninra viDam karpakamE endiDamum kaNavaraippOl tONudE mati mayangudE tiyangudaDi nAthar vaDivElar krpai nAn arivEnO manam kONumO ranga bhUpAlan bAlar kalyANa rangaraik-kUTTi vandAl unranukku mETTimai uNDE mannavar caraNam 4 ettanai vidhattilO enran manadai elak-kellA ArAindu guNamuLLa pattini enreNNic-cittamum magizhndu pakSam vaittu singArittu cittini jAti peNNE enrE engum teriya shelvamAghavE azhaittu aNaittirundavarmuttu vElar krpai peTra kaccik-kalyANa rangarE mOhamAgi enran mIdil dAhamAgha durai avar

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentários


bottom of page