top of page

un dayavillaiyenil - Lyrics

un dayavillaiyenil

raagam: shyAmaLAngi


Aa:S R2 G2 M2 P D1 N1 S Av: S N1 D1 P M2 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: K.Hariharan. Language:

pallavi

un dayavillaiyenil ennuyir Edu ulaga nAyakiyE umAmahEshvariyE

anupallavi

alum pagalum aDi paNigirEn AvuDai nAyakiyE shyAmaLAngiyE

caraNam kArmukhil vaNNanin kamanIya sOdariyE kAlakAlanin kaNmaNiyE mAyE gAnalOla priyE karuNai vaDivamE shivadAsan vaNangum shivakAma sundariyE

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page