top of page

umAmahEshvari tripurasundari - Lyrics

umAmahEshvari tripurasundari

raagam: nalinakAnti


Aa:S G3 R2 M1 P N3 S Av: S N3 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: K.Ramaraj Language:

pallavi

umAmahEshvari tripurasundari mAdhava sOdari gauri jagadamba

anupallavi

kAmAkSi karunai kaDalE mAngAdamarnda pU kaumAri kayilaikkadhipan manam kavarnda

caraNam panniru kai vElanai Inra en tAyE en iru kai unai tozhum varamum tandAyE mannuyir nalam veNDi kaDum tavamum Endi tannigar illAmal tigazhum nalinakAnti

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page