top of page

ulagattinil mAdaru - Lyrics

ulagattinil mAdaru

raagam: AndOLikA


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 M1 R2 S

taaLam: t/tripuTa Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

ulagattinil mAdaru. rAgA: AndOLikA. t/tripuTa tALA. Arunagirinathar.

1: ulagattinil mAdaru maindarum uru suTramum vAzhvoDurum kiLai uyar dukkhamu mODura venrura varu kAlan caraNam 2 udiratt-udanE jalam enboDu urudip-paDavE vaLarum kuDil udirak-kanal mIdura enranai ozhiyAmun caraNam 3 kalagak-kalai nUl pala koNDedir kadarip-padarA urai venruyar kayavark-kuLanAi vinai nenjoDu kaLikUrum caraNam 4 kavalaip-pulamODura en tuyar kazhivittuna tALinai anboDu karudit-tozhum vAzhvadu tandiDa ninaivAyE caraNam 5 ilagap-padinAl ulagangaLum iruLaikkaDi vAn ezhum ambuli ezhil mikkiDa vENiyil vandura erudEri caraNam 6 iru kaittala mAn mazhuvum punai irai appatiyAghiya insolan isaiyap parivOdDini tandaruL iLaiyOnE caraNam 7 malai paTTiru kUrezha vankaDal nilai ketta pitAvena anjagar aliyaTr-asurEsaru mangiDa vadivElAl caraNam 8 malai vittaga vAnavar indhirar malark kaikkoDu mAdhavarum tozha vaDivuTroru tOghaiyil vandaruL perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page