top of page

tillai cidambara citsabhai - Lyrics

tillai cidambara citsabhai

raagam: kAmavardhini


Aa:S R1 G3 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: Ghanam Krishna Aiyyar Language:

pallavi

tillai cidambara citsabhai darishanai kaNDum cintanaigaL uNDO AnandA-tItamAna

anupallavi

tollaigaL aNugAdu iniyEdu shUdum vAdum naDavAdu manamE allaluTrup-paripUrNamAna aruvuru akahNDa mayamAna

caraNam 1 shellAdu jaga bhrama mayakkam veghu pollAdu pudumaiyAna vAzhvu nillAdu nirguNamE onra allAdu anudinamum naTarAjar caraNam 2 ennALum Eka parama jnAnak-kaNNAlE kavalai tIrndu paNNAdE pAzh narakattil vizhavum uNNAdE urangAdE aruLoLiyAm caraNam 3 vaiyApuri muruganai aruLiya ayyA sabhApati ponnambalattaiyyA vandADiyE aDiyavarkku meyyAna vEdAnta nAthA para

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page