top of page

taraiyinil veghu vazhi - Lyrics

taraiyinil veghu vazhi

raagam: latAngi


Aa:S R2 G3 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G3 R2 S

taaLam: anga Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

taraiyinil veghu vazhi. rAgA: latAngi. anga tALA. Arunagirinathar.

1: taraiyinil veghu vazhi sArnda mUDhanai veriyanai nirai porai vEnDiDA mata saDalanai mahimaigaL tAzhnda vINanai mighu kELvi caraNam 2 tava neri tanai viDudANDu kAliyai avamati adanil polAngu tImai shei samaDanai valiya asAnkamAghiya tamiyEnai caraNam 3 virai seri kuzhaliyar vImbu nAriyar matimukha vanitaiyar vAncai mOhiyar vizhi valai magaLir oDAngu kUDiya vinaiyEnai caraNam 4 veghu malar adu koDu vENDiyAghilum oru malar ilaikoDu mOrndu yAn unai vidhamuru parivoDu vIzhndu tAL tozha aruLvAyE caraNam 5 orubadu siramisai pOnda rAvaNan irubadu bhujamuDan Endhu mEdiyum orukaNai tanil aravAngu mAyavan marugOnE caraNam 6 unadaDiyavar pugazh Ainda nUlilnar amarargaL munivargaL Inda bAlakar uyar gati pea aruL Ongu mAmayil uraivOnE caraNam 7 kurai kazhal paNivoDu kUmbiDAr poru kaLamisai aram adu tIrnda sUrargaL kula muzhud-anaivarum Aindu tUL ezha munivOnE caraNam 8 koDuviDam adu tanai vAngiyE tirumidarinil iruvena Endum Ishvarar guruparan enavaru kUndalUr urai perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentarios


bottom of page