top of page

talai valaiyattu - Lyrics

talai valaiyattu


Aa:S G2 M1 P N2 P S Av: S N2 P M1 G2 S

taaLam: Adi Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

talai valaiyattu. rAgA: shuddhadhanyAsi. Adi tALA. Arunagirinathar.

1: talai valaiyattut-taram perum pala pulavar maDikka shikhaNDi kunreri tarumayil ceccai bhujanga ankura vanjiyODu caraNam 2 tamaniya muttu sadangai kiNkiNi tazhuviya cekka shivanda pangaya caraNamum vaittu perum prabandham viLambukALap- caraNam 3 pulavanena dattu vand-aranderi talaivan enattak-karan sheyum guNa puruSan ena por-padam tarum jananam perAdO caraNam 4 poraiyanenap-poi prapancam anjiya turavan ena dikkiyam pughinradu pudu maiyala shirparam porundu kai tandiDAdO caraNam 5 kula shailattup-piranda peN koDi ulagaDaiyap peTravundi andaNi kuraivara muppattiraNd-aram puriginra pEdai caraNam 6 guNadhari cakrap-pracaNDa shankari gaNapaNa ratna bhujanga gankaNi kuvaDu kunittup-puran shuDum cina vanji nIli caraNam 7 kalaba vicitra shikhaNDi sundari kaDiya viDattaip-podinda kandari karuNai vizhik-karpaka digambari engaL Ayi caraNam 8 karudiya bhaktarkk-irangum ambikai shruti tudikkappaDum trayambaki uru tirukkoTTamarnda indrar tambirAnE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page