top of page

shvEtAmbarIm - Lyrics

shvEtAmbarIm

raagam: vAcaspati


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Kalyani Varadarajan. Language:

pallavi

shvEtAmbarIm vANIm shrayE visESa phala pradAyinIm

anupallavi

shvEtAmbuja vAsa rasikAm sItAmshu vadanAm shubha sadanAm (madhyamakAla) mauktika kancuka dhAriNIm mudAm mauktika mAlAlankrtAm varAm

caraNam anupama lAvaNya sAgarIm ghananaya rAga priyAm shrIkarIm ghana durita latAla vitrIm vanaja bhava dAyitAm kalyANIm

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page