top of page

shiva vAma bAgEshvari - Lyrics

shiva vAma bAgEshvari

raagam: bAgEshrI


Aa:S G2 M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 P D2 G2 M1 R2 S

taaLam: Adi Composer: K.Ramaraj Language:

pallavi

shiva vAma bAgEshvari arum tava shIlarum tozhum jagadIshvari ambA

anupallavi

bhuviyOrkkaruL puriya purasait-talam amarnda bhuvanEshvari shrI paramEshvari ambA

caraNam mAtA nin sannidhi paNiyum sanmArgamE nI tAn enakkaruLa vENDum ammA (jaganmAtA) pAtALa ponniyennum mAmam tanil malarnda AdhAra ezhil nAda madhu rasat-tEn sindum (madhyamakAla) sAmagAna mOhini undan mahimai pugahala taramO unnata

5 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Kommentare


bottom of page