top of page

shAntamil mOha - Lyrics

shAntamil mOha


Aa:S R2 G2 M2 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M2 G2 R2 S

taaLam: s/cApu Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

shAntamil mOha. rAgA: SaNmukhapriyA. s/cApu tALA. Arunagirinathar.

1: shAntamil mOha veri kAntiya vavanila mUNDa viyAda samaya virOdha caraNam 2 sAnkalai vAridhiyai nIndha voNAdulagar tAnduNai yAvar ena maDavAr mEl caraNam 3 EndiLavAr muLari sAndaNi mArbinoDu tOindurugA arivu taDumAri caraNam 4 EngiDa Aruyirai vAngiya kAlan vasam yAn tani pOi viDuvad-iyalbO tAn caraNam 5 kAndaLi nAnagara mAndarugAna mayil kAnta vishAka sharavaNa vELE caraNam 6 kANDaku dEvar pati ANDavanE surudi ANDa kaiyE ibhamin maNavALA caraNam 7 vEnda kumAra guha sEnda mayUra vaDa vEnkaTa mAmalaiyil uraivOnE caraNam 8 vENDiya pOdaDiyar vENDiya bhOgam adu vENDa verad-udavu perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page