top of page

sarvAntaryAmi salahO - Lyrics

sarvAntaryAmi salahO

raagam: kAmbhOji,bhUp


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: jhampe Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

sarvAntaryAmi salahO enna

anupallavi

guru vArte kELi mana biDade cintisutide

caraNam 1 jIvarige gNa kAla karma prakratigaLa svabhAvagaLanu sarisi sukha dukhava Iva dhore nInalladinnuNTE jagake mattAvanai bhaktaranu pAlisuva dAta caraNam 2 satya sankalpa nInemudendigu satya bbhratya vatsalanembO dirudillavE dattAtrEya ninna smaraNe mAtradi apa mrtyu pariharavahudu sandEhavillidake caraNam 3 shrIpatE enna vigjnApaneya kaikoNDu pApi janarinda bandApattanu nI pariharisayya draupadi varada karuNApayOnidhi jagannAtha viThala svAmi

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Komentar


bottom of page