top of page

sapta svaramula vinuDu - Lyrics

sapta svaramula vinuDu

raagam: kAmavardhini


Aa:S R1 G3 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G3 R1 S

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

sapta svaramula vinuDu sarva shubhammula ganuDu

caraNam 1 sthAnamulAriTa puTTina svaramu?SaDjammanagA velasina svaramu svAhApatiyE prabhuvau svaramu sampadaliccunu sAsA svaramu caraNam 2 hrdayamulOniki cocceDi svaramu vrSabhamu mAdiri recceDi svaramu brahmarUpamai velaseDi svaramu jnAnamuliccunu rIrI svaramu caraNam 3 vAkkula dAlceDi bhavya svaramu?vAcAndEviki rUpau svaramu gAndhArIyula kammani svaramu caduvula niccunu gAgA svaramu caraNam 4 nAbhI sthAna prabhava svaramu EDu svaramula madhya svaramu paramEshvaruDE prabhuvau svaramu shubhamula niccunu mA anu svaramu caraNam 5 pancasthAna prApta svaramu kOkila kUtalu penceDi svaramu padmAkSuNDE prabhuvau svaramu rakSaNaniccunu pA anu svaramu caraNam 6 boDDuna vEgame dUkeDi svaramu dhImajjanavaragEya svaramu shrI gaNapatiyE rUpau svaramu vighnamu lUDcunu dhA anu svaramu caraNam 7 anni svarAlaku nelavau svaramu nirmala dIptula veligE svaramu dinakara dEvuDu prabhuvau svaramu velgula niccunu nInI svaramu

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page