top of page

samaya bhakti - Lyrics

samaya bhakti

raagam: sAranga


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S

taaLam: anga Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

samaya bhakti. rAgA: sAranga. anga tALA. Arunagirinathar.

1: samaya bhakti vrutAttanai ninaiyAdE caraNam 2 caraNa padma shivArccanai tanai nAdi caraNam 3 amaiya sadguru shAsthra mozhi nUlAl caraNam 4 aruLenakk-inimEl tuNai taruvAyE caraNam 5 umai mulaittaru pArkkoDu aruL kUri caraNam 6 uriya meit-tavamAkki nal upadEshat- caraNam 7 tamizh tanaik-karai kATTiya tiralOnE caraNam 8 samaNaraik-kazhuvETriya perumALE

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page