top of page

pugharil sEvala - Lyrics

pugharil sEvala

raagam: malayamAruta


Aa:S R1 G3 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P G3 R1 S

taaLam: anga Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

pugharil sEvala. rAgA: malayamAruta. anga tALA. Arunagirinathar.

1: pugharil sEvala tandura sangrama nirutar kOpa kraunca neDum giri poruda sEvaka kunravar peN koDi maNavALa caraNam 2 punita bhUsurarum surarum paNi bhuyasa bhUtara enriru kaN punal pozhiya mImisai anbu tuLumbiya mananAghi caraNam 3 akhila bhUta uDambum uDambinil maruvu mAruyirum karaNangalum avizha yAnum izhanda iDam tanil uNarvAlE caraNam 4 akhila vAdigaLum samayangaLum aDaiya Amena anrena ninradai arivilEn ariyumpaDi inraruL purivAyE caraNam 5 makara kEtanamun tigazh shentamizh malaya mArutamum pala vemparimaLa shilI mukhamum phalamanjari veriyADum caraNam 6 madhukara aram vikunjaNiyum kara madhura kArmukhamum pora vandezhu madana rAjanai vendu vizhumpaDi muni bAla caraNam 7 mugizh vilOcanarum siru tingaLumudu bagIratiyum punaiyun shaDai muDiyar vEdamu ninru maNam kamazh abhirAmi caraNam 8 mukara nUpura pangaya shankari giri kumAri triyambaki tandaruL muruganE sura kunjari ranjita perumALE pulaiyanAna mAvInan. sindhubhairavi. anga tALA. Arunagirinathar. 1: pulaiyanAna mAvInan vinaiyil EgumA pAdan poraiyilAda kOpIkan muzhu mUDhan caraNam 2 pugazhilAda tAmIkan arivilAda kAbOhdi porigaLODi pOi vIzhum ati shUdan caraNam 3 nilai ilAda kOmALi koDai ilAda UdAri neri ilAda vEmALi kula pAdan caraNam 4 ninadu tALai nAL tOru-manadil Ashai vIDAmal ninaiyumAru nI mEvi aruLvAyE caraNam 5 shilaiyil vALi tAnEvi ediri rAvaNAr tOLgaL sidaiyumAru pOrADi oru sItai caraNam 6 sirai ilAmalE kUDi bhuvani mIdilE vEru tiramiyAna mA mAyan marugOnE caraNam 7 alaiya mEru mAsUrar poDiyadAga vElEvi amaradADiyE tOghai mayilEri caraNam 8 adhika dEvarE shUzha ulaga mIdilE kUrum aruNai mIdilE mEvu perumALE

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page