top of page

pavana tanaya paramAtma - Lyrics

pavana tanaya paramAtma

raagam: bahudAri


Aa:S G3 M1 P D2 N2 S Av: S N2 P M1 G3 S

taaLam: Adi Composer: K.Ramaraj Language:

pallavi

pavana tanaya paramAtma bhavabhaya haraNa parAkrama samAna rahita

anupallavi

bhuvanatrayamuna samAna rahita avanijA ramaNa hrdayAmbuja sthita

caraNam madilO niNTina mangaLa mUrti ati vyAdihara shrI shubakara mAruti kSitijA ramaNa shrI rAma dhyAnamE ati sulabham bahudAriyani delpumA

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentários


bottom of page