top of page

parimaLa nAthA - Lyrics

parimaLa nAthA

raagam: darbAr


Aa:S R2 M1 P D2 N2 S Av: R2 S N2 S D2 P M1 R2 G2 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ghanam Krishna Aiyyar Language:

pallavi

parimaLa nAthA umadu bhavandamellAm arivEn kANum engaL

anupallavi

duritam sheidu tozhil murai sheivadum inda shUdum vAdum idellAm naDavAdu hari sarvOttamarE vaikuNThAdhiparE nIti allavE umakku

caraNam tiraTTi veNNaiyuNDa gOpAla dEvAdi dEvarE ippOdu maghaL varaTTum varaTTum padarAdEyum avaL vidhi vashamum vazhi vashamum avaLaip- peraTTum uruTTum vEdanai sheivadum umadu pErukkum Urukkum azhagallavE miraTTi mUTTi Ashai valai pUTTi vITTil vandu kOTTi koLLugirIrayyA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page