top of page

pArellAm valam (dashAvatAram) - Lyrics

pArellAm valam (dashAvatAram)

raagam: rAgamAlikA

taaLam: Adi Composer: K.J.Govindarajan. Language:

pallavi

(rAgA: mOhana)

Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S


pArellAm valam (dashAvatAram). rAgamAlikA. Adi tALA. K.J.Govindarajan. pArellAm valam pera pArk-kaDalil paLLi koNDu pattAvatAramAi paghaivanai azhittu ettikkum un pugazh nilaikka sheidAi tittikkum tirumAlE vEdam uyir pera vESamum koNDIr pAthALam shenru asuranai konrIr manuviDam nAngu vEdattaiyum tandu mInAvatAram koNDAi tirumAlE mandara giriyai mAtangam amaittu vAsuki pAmbinai izhaiyAga iNaittu amrtam eDukka aDittalamAgi Amai rUpam koNDAi tirumAlE bhUmiyai pai pOl shuruTTiyE Azhk-kaDalil oLiyavaitta asurau madam aDakki bhUmiyai kAttu panri avatAram koNDAi tirumAlE OdAmalE vEdanaigaLai uNarndu Om namO nArAyaNA ena tuditta prahlAdanai kAkkavum hiraNya kashipin iru mApinai Adakki narasimhAvatAram koNDAi tirumAlE garvam koNDa mAbaliyiDam mUnraDi yAcittu vAnattai OraDiyum bhUmiyai IraDiyum mUnraDi muDiyil vaittu vAmanAvatAram koNDAi tirumAlE kayilai malaiyilE kaDum tavam purindu IshaniDam muraiyai arUl peTru kSatriyar vamsham azhikkavE parashurAmAvatAram koNDAi tirumAlE sUriya kulattil oLiyAi pirandu jUriya munivar tam vAkkinai peTru mithilApuriyil vil murittu maithiliyai karam piDittu shrI rAmAvatAram koNDAi tirumAlE asurarai konru arattai nilai nATTa avanil kalappaiyai EndiyE vandu Attiram koNDu hastinApurattai alai paDaiyAi izhuttu tottiram manan sheyya pOdum ena viTTIr balarAmAvatAram koNDAi tirumAlE dEvaki maindanai avatarittu yashOdai bAlanAi cEriyil vaLarndu mamatai koNDa mAmanai muriyaDittu draupadiyin mAnam tanai kAttu krSNAvatAram koNDAi tirumAlE kaliyugam muDiyum munnE kalki avatAram koNDu kAttaruL kalkiyAi varuvAyE tirumAlE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

ความคิดเห็น


bottom of page