top of page

parAshakti mantrattai - Lyrics

parAshakti mantrattai

raagam: husEni


Aa:S R2 G3 M1 P N3 D2 M1 P N3 S Av: S N3 S P D2 M1 P G3 R2 S

taaLam: rUpaka Composer: D.Pattammal Language:

pallavi

parAshakti mantrattai maghaL gaurikk-upadEshittu vaiNavanai maNamuDittu vaittAn virUpAkSan

anupallavi

nirAdharavAi vITTil taniyAi gauri irukka nINDa dADi koNDa shivanaDiyAgi bhikSai kETTai

caraNam toTTE pUTTait-tirandu iSTa uNavai arundi shaTTena kumAranumAgi viral sappum bAlanAga maTTillA kOpamuDan mAmi avaLait-turatta mangai umaiyiDam sEra kuzhandaiyum nIyAnAi

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Commenti


bottom of page