top of page

pAhi vighnakArakA - Lyrics

pAhi vighnakArakA

raagam: tODi


Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi Composer: C.Rangiah Language:

pallavi

pAhi vighnakArakA pAhi vighna nAshakA pAhi bhavyadAyakA paripAhi vinAyakA

anupallavi

nAga yajna sUtradharA hanumatODi nutaparA yOgi brnda mOdakarA rAga rahita shashidharA

caraNam Ekadanta sUrpakarNa pAshAnkushadharA shrIkarA trishUladharA mOdakIkSu daNDakarA OmkAra rUpa vakratuNDa lambOdarA shOka timira bhAskarA dAsa ranga sukhakarA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page