top of page

ozhukkam aduvE (sg) - Lyrics

ozhukkam aduvE (sg)

raagam: madhyamAvati


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: t/tripuTa Composer: Ponniah PiLLai Language:

pallavi


ozhukkam aduvE uyarum guNamE ulagil aduvE vizhuppamAmE niraiyoDu poraiyum nItiyODE nilaittiDa varum sIrE shAnta muraiyoDu karuNai adanuDan sArnda nalam adu tarum Or vAimai vAindaduvE tUimai enat-taghum adai viDamalE vAzhvAyE

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Komentarze


bottom of page