top of page

orutaram Aghilum - Lyrics

orutaram Aghilum

raagam: hamsadhvani


Aa:S R2 G3 P N3 S Av: S N3 P G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

orutaram Aghilum nI shiva cidambaramenru sholluvAyE

anupallavi

orutaram shonnAl marupaDi annai vayiTril pirappillai tEn sorindadu pOL

caraNam 1 andhak-karaNa viSayangaL nIkki Ananda mayamAi arivai uNDAkki bandhappaDum pala bhAvanai pOkkip-paramapadam tarum vaDa dishai nOkki caraNam 2 Agama vEda purANattin sAram ArarivAr adan mahimai apAram shOka mOha rAgAdigaL dUram shollarkk-eLiyadu ini adu nEram caraNam 3 tirai marai vAyoru atishayam uNDu dEvarum ariyAr para veLi anrip- parivuDan kambattuTpuram ninru bAlakrSNan tozhum pAdattaik-kaNDu

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page