top of page

nirAmaya purAtana - Lyrics

nirAmaya purAtana

raagam: dEs


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: k/Adi Composer: Arunagiriunathar. Language:

pallavi

nirAmaya purAtana. rAgA: dEs. k/Adi tALA. Arunagiriunathar.

1: nirAmaya purAtana parApara varAmrta nirAkula shirAdhika prabhaiyAghi caraNam 2 nirAshasi varAjata varAjargaL parAviya nirAyuda purAri accutan vEdA caraNam 3 surAlaya tarAtala carAcara prANigaL svarUpam ivarAdhiyaik kuriyAmE caraNam 4 turAl pugazh parAdhina karAvuLa parAmukha durOharai tarAshai uTru adaivEnO caraNam 5 rAghava rAman mun rAvaNa rAvaNa rAvaNa rAjanuTk-uDan mAyvenru caraNam 6 rAkhan malarANija purANar kumarA kalai rAja solavAraNarkku iLaiyOnE caraNam 7 virAghava surAdhipa porAduta virAdaDu virAyaNa parAyaNa cheruvUrA caraNam 8 virAviya kurAvaghil parArai mudirA vaLar virAlimalai rAjatap-perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentários


bottom of page