top of page

nIrajAkSa rAmA - Lyrics

nIrajAkSa rAmA

raagam: ranjani


Aa:S R2 G2 M2 D2 S Av: S N3 D2 M2 G2 S R2 G2 S

taaLam: rUpaka Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

nIrajAkSa rAmA nI sari evarayyA niratamu ninne nammitinayyA

anupallavi

kSIrAbdhi shayanA shrImati ramanA shivagaNAdi samsEvita caraNA

caraNam parama bhaktitO pUjincinavAriki saraguna varamosaga ledA paramAtmA paritApamulanu dErcI bharani pai krpa jEsi brOvarA

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page