top of page

nIraja nayanE - Lyrics

nIraja nayanE

raagam: lalitA


Aa:S R1 G3 M1 D1 N3 S Av: S N3 D1 M1 G3 R1 S

taaLam: rUpaka Composer: E.S.Sankaranarayana Iyer Language:

pallavi

nIraja nayanE shvEta nIrajAsanE nipuNE

anupallavi

shAradE candrAnanE sadA bhakta vadana sadanE

caraNam pAhimAm paradEvatE pArvatI shrI bhAratI hitE paramAnanda bharita lalitE bahu kavitApradE varadE sAhitya sangIta kalitE sadA vINAgnamuditE sanakAdi munIndrastutE shankaranArAyaNa vinutE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page