top of page

nIdu krpA kaTAkSamu - Lyrics

nIdu krpA kaTAkSamu


Aa:S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: Indira Natesan. Language:

pallavi

nIdu krpA kaTAkSamu lEkapOtE nEnEmi sEyudunu ambA

anupallavi

padumanAbha sOdari kAncI purAdhIshvari kApADu talli kAdA kAmAkSi

caraNam neranammiyunna vAriki kOrina varamu iccEstivi kAdA parAmukhamElanamma mahEshvaruDu rANi jyOtirmaya kAmakOTi kAmAkSi mAmava

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page