top of page

nenjam padaikkavillaiyA - Lyrics

nenjam padaikkavillaiyA


Aa:S R2 G3 M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 G3 R2 S


Aa:N2 , S R1 G2 M1 P D1 N2 Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 ,

taaLam: Adi Composer: K.S.Krishnamurti Language:

pallavi

nenjam padaikkavillaiyA tamizh nATTin nilaiyai ninaikkum pOdu tamizhA un

anupallavi

panjamum nOyum pagaimaiyum namakkuL vanjamum shUzcciyum vaLarvadaik-kANa un

caraNam 1 vagupporu kOTi vaguttuviTTAr mata vAdap-purANam pala toguttuviTTAr kaNDOr nagaikkum izhi nilaiyaip-pugutti viTTAr tamizh nATTin perumaiyellAm azhittuviTTAr andO caraNam 2 viDiyumun ezhundu mAlaivarai ratta vErvai cinda uzhaittum kUvi pOdAda koDumaiyAl tozhilALi varundi naindiDap-pagark-koLLai aDittu silar uLLam kaLikkak-kaNDun

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentários


bottom of page