top of page

naTana sabEsan - Lyrics

naTana sabEsan

raagam: kAnaDA


Aa:S R2 G2 M1 D N2 S Av: S N2 P M1 G2 M1 R2 S

taaLam: Adi Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

naTana sabEsan nadi punai iSA dhIDamuru dEha citsabhai vAsa

anupallavi

vaDa kailAsA malai magaL nEshA viDaiyil uLLAsA meimmai vilAsA

caraNam 1 sancitam oTTum taghum vazhi kATTum vanjanai vATTum malaraDi kUTTum anjezhuttAnE anbu vaittEnE tanjam enrEnE tAyu nitAnE caraNam 2 vAlaip-pangALa maruvugangALa kOla eNDOLa kuncitat-tALa hAlam uNDOnE amarargaL kOnE bAlakrSNan tAnE paNiyum sImAnE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page