top of page

nArAyaNAvenru - Lyrics

nArAyaNAvenru

raagam: saurASTra


Aa:S R1 G3 M1 P M1 D2 N3 S Av: S N3 D2 N2 D2 P M1 G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: Ghanam Krishna Aiyyar Language:

pallavi

nArAraNAvenru sholluvAyE ini rAgam sheyyAdE velluvAyE

anupallavi

pArAraNA nitya parama kalyANa guNa bhAgavata sEvai bhakti mighavum sheidu

caraNam 1 dEha vAzhvai nambit-tighaittut-tighaittE anEkamAi alaindu ninaindu metta mOhAntakArattil nillAdE metta mOsham pOghadE veghu pollAdE shOkam aDaiyAdE soppaNam naDavAdE shOkam shOkamenru svarUpan tAn tAnAghavE caraNam 2 terkkatti dharmarAjan kSaNattil koNDupOm pOdu tarkkam sheyyum uDan taramA cIverumuDamE sorgam vErEyenru eNNAdE mettat-tollai EdAghilum paNNAdE mArgam pOl sheyyAdE mAdhavan bhayam poyyAdE durguNattait-taLLi adil sUkSmAdi sUkSmattil

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page