top of page

namAmi anisham - Lyrics

namAmi anisham


Aa:S R3 G3 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G3 R3 S

taaLam: Adi Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

namAmi anisham nIlakaNTha shivam nAgAbharaNa bhUSitam

anupallavi

mama hrdaya vAsam mAnasa kAntam sOma kalAdharam mahEshvaram

caraNam gangAdharam mrga carmAmbaradhara gam gaNapati janakam dEvam gandharva sura sEvitam shivam dhAtuvardhani priyam bharaNInutam

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page