top of page

marandu viDudaluNDO - Lyrics

marandu viDudaluNDO

raagam: kalyANi


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: rUpaka Composer: Ponniah PiLLai Language:

pallavi

marandu viDudaluNDO tOzhI avan anbai yAn marandu viDudaluNDO

anupallavi

tanad-iLam kuzhandaiyait-tAi marandAlum tazhai pashum payir tannai mazhai marandAlum

caraNam 1 kEkayamODu kiLi pUvai ivaigaLODe kEzh tinai nILparaNin mIdirundEn yAn angE vEgamODu mAmada yAnaiyAl anjiya nAL vIra neDu vEl Evi Aruyir kAttAn adai caraNam 2 kOlak-kuzhal avizhttozhiyarODu senrE nIla malar aruvi ADi varuvEnOr nAL kAlODu kai tavari yAn vizhavum viraindE sAla aNaitteDutta mArbinaiyum tOLaiyum

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page