top of page

mangaLa pradAyini - Lyrics

mangaLa pradAyini

raagam: kAntAmaNI


Aa:S R2 G3 M2 P D1 N1 S Av: S N1 D1 P M2 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

mangaLa pradAyini mAnini mahAlakSmi shrI kAntAmaNi

anupallavi

shankha cakradhara hrdaya vihAriNI sakala lOka janani nArAyaNI

caraNam padmAsana sthitE shrI lalitE padma daLAya tAkSi parAtpari padmanAbha manOhari mAtE bharaNI pOSaki shrtajana rakSaki

7 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page